Video Posts

ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2560

โรงเรียนน่านประชาอุทิศ โดยการนำของผู้อวยการประศาสน์  จันทรบุปผา คณะครูและนักเรียน ได้จัดให้มีกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ และร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคล 85 พรรษา
Image_9f8f1ceImage_732a728Image_2737cfdImage_6513ea2Image_7773537Image_f81dbe9P1480718P1480725P1480730P1480731P1480732P1480733P1480735P1480737P1480740P1480741P1480743

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2560

รับความรู้ จากศาลจังหวัดน่าน

วันที่ 8 สิงหาคม 2560 โรงเรียนน่านประชาอุทิศ โดยการนำของคณะครู ได้นำนักเรียนจำนวน 50 คน ไปร่วมกิจกรรม “ร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคล ทรงมีพระชนมพรรษา ครบ 65 พรรษา”  ซึ่งจัดโดยศาลจังหวัดน่านร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน

P1480657P1480661P1480664P1480665P1480671P1480672P1480686P1480688P1480693P_20170808_092436P_20170808_093123P_20170808_093742P_20170808_094202P_20170808_094457P_20170808_095004P_20170808_095128P_20170808_095200P_20170808_100330P_20170808_110320P_20170808_111656P_20170808_112650P_20170808_113432