<< รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นม.4 >>

วันเสาร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2561

วันที่ 29 ธ.ค. 2560 โรงเรียนน่านประชาอุทิศ ได้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ และคริสต์มาสขึ้น โดยจัดให้มีการทำบุญตักบาตร กิจกรรมการแสดงของนักเรียน การละเล่น และการแลกของขวัญ

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม  ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนอยู่บนเวที  ในภาพอาจจะมี 11 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน  ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 8 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม  ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง  ในภาพอาจจะมี 5 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, รองเท้า, งานแต่งงาน, เด็ก, ฝูงชน, ต้นไม้ และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และ ผู้คนกำลังยืน  ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และ รองเท้า

ในภาพอาจจะมี 12 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน  ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 3 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน  ในภาพอาจจะมี 4 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 3 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน  ในภาพอาจจะมี 3 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่นี่ https://www.facebook.com/pg/nanpracha/photos/?tab=album&album_id=853164454844226

วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ค่าย English Camp

28 ธ.ค. 2560 โรงเรียนน่านประชาอุทิศ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดให้มีกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ English Camp ขึ้น ดังภาพกิจกรรม

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ ที่นี่

วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ประกาศ รับสมัครนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2561

pragad-1
ประกาศรับสมัครนักเรียน
เข้ารับการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนน่านประชาอุทิศ ในหลักสูตร
 • วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
 • ศิลป์ – อาชีพ (เน้นคอมพิวเตอร์)
 • ศิลป์ – อาชีพ (ทวิศึกษา)
โดยมีกำหนดการดังนี้
 • รับสมัครวันนี้ – 28 มี.ค. 2561
 • ประกาศผล/รายงานตัว วันที่ 5 เม.ย.2561
 • มอบตัว วันที่ 8 เม.ย.2561
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • จบการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 • มีสัญชาติไทย สถานภาพโสด ไม่จำกัดอายุ
 • มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
หลักฐานการสมัคร
 • รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 • สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร
 • สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน(ปพ.1) หรือใบรับรองผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ม.1 – ม.3
สวัสดิการที่นักเรียนจะได้รับ เมื่อมาเรียนที่โรงเรียนน่านประชาอุทิศ
 • อาหารฟรี สามมื้อ (เช้า กลางวัน เย็น)
 • บริการหอพักนักเรียนชาย – หญิง แยกเป็นสัดส่วน ปลอดภัย พร้อมอุปกรณ์เครื่องนอน ฟรี
 • บริการอุปกรณ์การเรียน และหนังสือเรียน
 • มีทุนการศึกษาทั้งต่อเนื่อง และให้เปล่า ฟรี
 • มีครูดูแลอย่างใกล้ชิด
 • จบม.6 แล้ว มีที่เรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยแน่นอน
ช่องทางการสมัคร
 • ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานมาทางไปรษณีย์ โดยส่งมาที่ โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมหลักฐาน ณ ห้องสำนักงานโรงเรียนน่านประชาอุทิศ ตามเวลาที่กำหนด
 • กรอกใบสมัครออนไลน์ <คลิกตรงนี้>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
สามารถดาวน์โหลดใบสมัครเรียน ได้จาก ลิงค์นี้
รายละเอียดการรับสมัคร ที่นี่

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ตรวจผลการดำเนินงานห้องเรียนธรรชาติฯ

27 พ.ย.2560 โรงเรียนน่านประชาอุทิศได้ให้การต้อนรับอาจารย์ชำนาญ ม่วงศรีศักดิ์ ผู้ติดตามผลการดำเนินงาน “โครงการห้องเรียนธรรมชาติสู่วิถีชีวิตที่ยั่งยืน” ของโรงเรียนซึ่งได้ทำโครงการนี้ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
P1050800P1050801P1050802P1050803P1050810P1050825P1050831P1050835P1050845P1050849P1050858P1050865P1050885P1050887P1050889P1050895P1050899P1050908P1050914P1050920
ซึ่งในการนี้ หลังจากการรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาให้กับผู้ติดตามได้ทราบแล้ว ผู้ติดตามได้ให้คำแนะนำ และข้อเสนอแนะกับทางโรงเรียนในการพัฒนาต่อยอดโครงการต่อไป

<< คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม >>

วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ภาพกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในฯ วันที่สอง

ประมวลภาพกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติดวันที่ 2 (18 พ.ย. 2560) ซึ่งในวันที่ 2 ของการแข่งขัน จะเป็นรอบชิงชนะเลิศของรายการแข่งประเภทต่างๆ  … ดังภาพกิจกรรม
P1050024P1050028P1050039P1050053P1050057P1050063P1050071P1050095P1050108P1050111P1050113P1050140P1050148P1050158P1050183P1050189P1050212P1050266

<< ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>

ประชาสัมพันธ์/ข่าวสาร

Kroobannok Education News

บทความ/เนื้อหาน่าสนใจ