วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ประกาศ รับสมัครนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2561

pragad-1
ประกาศรับสมัครนักเรียน
เข้ารับการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนน่านประชาอุทิศ ในหลักสูตร
 • วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
 • ศิลป์ – อาชีพ (เน้นคอมพิวเตอร์)
 • ศิลป์ – อาชีพ (ทวิศึกษา)
โดยมีกำหนดการดังนี้
 • รับสมัครวันนี้ – 28 มี.ค. 2561
 • ประกาศผล/รายงานตัว วันที่ 5 เม.ย.2561
 • มอบตัว วันที่ 8 เม.ย.2561
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • จบการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 • มีสัญชาติไทย สถานภาพโสด ไม่จำกัดอายุ
 • มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
หลักฐานการสมัคร
 • รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 • สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร
 • สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน(ปพ.1) หรือใบรับรองผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ม.1 – ม.3
สวัสดิการที่นักเรียนจะได้รับ เมื่อมาเรียนที่โรงเรียนน่านประชาอุทิศ
 • อาหารฟรี สามมื้อ (เช้า กลางวัน เย็น)
 • บริการหอพักนักเรียนชาย – หญิง แยกเป็นสัดส่วน ปลอดภัย พร้อมอุปกรณ์เครื่องนอน ฟรี
 • บริการอุปกรณ์การเรียน และหนังสือเรียน
 • มีทุนการศึกษาทั้งต่อเนื่อง และให้เปล่า ฟรี
 • มีครูดูแลอย่างใกล้ชิด
 • จบม.6 แล้ว มีที่เรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยแน่นอน
ช่องทางการสมัคร
 • ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานมาทางไปรษณีย์ โดยส่งมาที่ โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมหลักฐาน ณ ห้องสำนักงานโรงเรียนน่านประชาอุทิศ ตามเวลาที่กำหนด
 • สมัครออนไลน์ ทางเว็บไซต์ (จะเปิดให้สมัครได้เร็วๆ นี้)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
สามารถดาวน์โหลดใบสมัครเรียน ได้จาก ลิงค์นี้
รายละเอียดการรับสมัคร ที่นี่

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ตรวจผลการดำเนินงานห้องเรียนธรรชาติฯ

27 พ.ย.2560 โรงเรียนน่านประชาอุทิศได้ให้การต้อนรับอาจารย์ชำนาญ ม่วงศรีศักดิ์ ผู้ติดตามผลการดำเนินงาน “โครงการห้องเรียนธรรมชาติสู่วิถีชีวิตที่ยั่งยืน” ของโรงเรียนซึ่งได้ทำโครงการนี้ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
P1050800P1050801P1050802P1050803P1050810P1050825P1050831P1050835P1050845P1050849P1050858P1050865P1050885P1050887P1050889P1050895P1050899P1050908P1050914P1050920
ซึ่งในการนี้ หลังจากการรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาให้กับผู้ติดตามได้ทราบแล้ว ผู้ติดตามได้ให้คำแนะนำ และข้อเสนอแนะกับทางโรงเรียนในการพัฒนาต่อยอดโครงการต่อไป

<< คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม >>

วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ภาพกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในฯ วันที่สอง

ประมวลภาพกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติดวันที่ 2 (18 พ.ย. 2560) ซึ่งในวันที่ 2 ของการแข่งขัน จะเป็นรอบชิงชนะเลิศของรายการแข่งประเภทต่างๆ  … ดังภาพกิจกรรม
P1050024P1050028P1050039P1050053P1050057P1050063P1050071P1050095P1050108P1050111P1050113P1050140P1050148P1050158P1050183P1050189P1050212P1050266

<< ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

การแข่งขันกีฬาภายในวันแรก

17 พ.ย. 2560 การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนน่านประชาอุทิศ มีประเภทของกีฬาที่แข่งขันทั้งหมด คือ ฟุตบอลชาย-หญิง วอลเลย์บอลชาย-หญิง ตระก้อชาย-หญิง และเปตองผสม …ดังภาพกิจกรรม
P1040755P1040763P1040768P1040774P1040789P1040792P1040793P1040813P1040832P1040856P1040860P1040871P1040878P1040880P1040911P1040915P1040937P1040985P1040998P1050015

<< ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม >>

ประชาสัมพันธ์/ข่าวสาร

Kroobannok Education News

บทความ/เนื้อหาน่าสนใจ