การแข่งขันกีฬาชักกะเย่อสากล

วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

อบรมการนำมาตรฐานไปใช้ในสถานศึกษา

วันที่ 5 กรกฏาคม 2561 ได้มีการจัดอบรมให้ความรู้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ในหัวข้อ โครงการส่งเสริมการนำมาตรฐานไปใช้ในสถานศึกษาระดับมัธยม จากหน่วยงาน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

P1160326P1160356P1160362P1160367P1160376P1160380P1160388P1160395P1160422P1160438P1160442P1160448P1160449P1160465P1160507P1160512P1160517P1160538

วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

การสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาชักกะเย่อสากล "สพฐ.จอมพลัง 61"


เชิญชมการแข่งขันกีฬาชักกะเย่อสากล (Tug Of War) "สพฐ.จอมพลัง 61"
----------------------------------------------------------------------------------------
<< ดาวน์โหลดเอกสาร เข้าร่วมการแข่งขันได้จากตรงนี้ >>

วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปี 2561

29 มิ.ย.2561 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 ณ อาคารหอประชุมวิไลลักษณ์ โรงเรียนน่านประชาอุทิศ

P1160058P1160063P1160086P1160087P1160132P1160137P1160139P1160143P1160144P1160175P1160177P1160184P1160192P1160200P1160216P1160221P1160232P1160276

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561

เข้าค่ายพุทธบุตร

กิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร ณ สำนักปฏิบัติธรรมสมเด็จสุญญตวิโมกข์ อ.เวียงสา จ.น่าน วันที่ 21-23 มิ.ย. 2561 ตามหลักสูตรคุณธรรมสร้างตนสร้างคนสร้างชาติ
(มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ กตัญญู รับผิดชอบ) เพื่อให้ผู้เข้ารับ
การอบรมเป็นคนที่มีความรู้คู่คุณธรรม "เก่ง ดี และมีความสุข"

P1150515P1150518P1150519P1150522P1150526P1150531P1150533P1150543P1150558P1150562P1150580P1150588P1150599P1150621P1150640P1150642P1150648P1150666P1150681P1150796P1150844

ประชาสัมพันธ์/ข่าวสาร

Kroobannok Education News

บทความ/เนื้อหาน่าสนใจ