วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ประกาศ รับสมัครนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2561

pragad-1
ประกาศรับสมัครนักเรียน
เข้ารับการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนน่านประชาอุทิศ ในหลักสูตร
 • วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
 • ศิลป์ – อาชีพ (เน้นคอมพิวเตอร์)
 • ศิลป์ – อาชีพ (ทวิศึกษา)
โดยมีกำหนดการดังนี้
 • รับสมัครวันนี้ – 28 มี.ค. 2561
 • ประกาศผล/รายงานตัว วันที่ 5 เม.ย.2561
 • มอบตัว วันที่ 8 เม.ย.2561
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • จบการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 • มีสัญชาติไทย สถานภาพโสด ไม่จำกัดอายุ
 • มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
หลักฐานการสมัคร
 • รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 • สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร
 • สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน(ปพ.1) หรือใบรับรองผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ม.1 – ม.3
สวัสดิการที่นักเรียนจะได้รับ เมื่อมาเรียนที่โรงเรียนน่านประชาอุทิศ
 • อาหารฟรี สามมื้อ (เช้า กลางวัน เย็น)
 • บริการหอพักนักเรียนชาย – หญิง แยกเป็นสัดส่วน ปลอดภัย พร้อมอุปกรณ์เครื่องนอน ฟรี
 • บริการอุปกรณ์การเรียน และหนังสือเรียน
 • มีทุนการศึกษาทั้งต่อเนื่อง และให้เปล่า ฟรี
 • มีครูดูแลอย่างใกล้ชิด
 • จบม.6 แล้ว มีที่เรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยแน่นอน
ช่องทางการสมัคร
 • ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานมาทางไปรษณีย์ โดยส่งมาที่ โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมหลักฐาน ณ ห้องสำนักงานโรงเรียนน่านประชาอุทิศ ตามเวลาที่กำหนด
 • กรอกใบสมัครออนไลน์ <คลิกตรงนี้>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
สามารถดาวน์โหลดใบสมัครเรียน ได้จาก ลิงค์นี้
รายละเอียดการรับสมัคร ที่นี่

Share this

0 Comment to "ประกาศ รับสมัครนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2561"

แสดงความคิดเห็น

ประชาสัมพันธ์/ข่าวสาร

Kroobannok Education News

บทความที่น่าสนใจ