ที่ตั้งสถานศึกษา และการเดินทาง


โรงเรียน น่านประชาอุทิศ (Nanpracha U-tid School) 
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 323 หมู่ที่ 9 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลกองควาย อำเภอเมือง จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000 มีเนื้อที่ 67 ไร่ 2 งาน 43 ตารางวาลักษณะสภาพภูมิศาสตร์
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ จังหวัดน่าน ตั้งอยู่ในทิศตะวันออกเขตภาคเหนือ ของประเทศไทย อยู่เขตอำเภอเมือง บริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นเนินที่ลาดเชิงเขา

สภาพทำเลที่ตั้ง
มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่โดยรอบดังนี้


ด้านทิศเหนือ
ติดที่ดินของประชาชน ชุมชนบ้านน้ำครกใหม่
ด้านทิศใต้
ติดที่ดินสาธารณประโยชน์ของชุมชนบ้านน้ำครกใหม่
ด้านทิศตะวันออก
ติดชุมชนบ้านน้ำครกใหม่ และโรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่
ด้านทิศตะวันตก ติดภูเขา(ดอยภูซาง)
การคมนาคม
อยู่ ห่างจากกรุงเทพมหานคร ตามทางหลวงหมายเลข 101 ประมาณ 668 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ ประมาณ 8 ชั่วโมง 6 นาที
เดินทางโดยเครื่องบิน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง

การเดินทางโดยรถยนต์

มีรถยนต์โดยสารสาธารณะวิ่งผ่าน และเดินทางจากถนนหลัก เข้าสู่โรงเรียนระยะทางอีกประมาณ 450 เมตร

¸,☼°´'`°·.¸ ˜*• . •*˜ ¸.·°´'`°☼,¸ ¸,☼°´'`°·.¸ ˜*• . •*˜ ¸.·°´'`°☼,¸ ¸,☼°´'`°·.¸ ˜*• . •*˜ ¸.·°´'`°☼,¸

0 Comment to "ที่ตั้งสถานศึกษา และการเดินทาง"

แสดงความคิดเห็น

ประชาสัมพันธ์/ข่าวสาร

Kroobannok Education News

บทความที่น่าสนใจ