ข้อมูลครู โรงเรียนน่านประชาอุทิศ

รูปภาพ
ชื่อ - นามสกุล/ ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์

นางชุติมา ก้อนสมับติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
-

นางรุจิราภรณ์ หทัยงาม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
054741675
นางจินตนา แก้วตา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
054741675
นางสกาวเดือน นาคศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
054741675นางฉัตรฤดี อุดคำเที่ยง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
054741675

นางลัดดาวัลย์ นันคำ
ครู ชำนาญการ 
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
054741675
นายรุ่งโรจน์ ศรรบศึก
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
054741675
นายคมสัน นิ่มพยา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
054741675
นายณภัทร์สกล ปัญญา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
054741675
นางสาวเสาวรส เปียงชมภู
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
054741675
นายสุนทร ใจเย็น
ช่างไม้ชั้น 2
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
054741675


นางสาวพีชญา  หมื่นหน่อ

ครู (อัตราจ้าง) 

กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
054741675

0 Comment to "ข้อมูลครู โรงเรียนน่านประชาอุทิศ"

แสดงความคิดเห็น

ประชาสัมพันธ์/ข่าวสาร

Kroobannok Education News

บทความที่น่าสนใจ