วิสัยทัศน์/ ปรัชญาโรงเรียน


วิสัยทัศน์ (VISION)

โรงเรียนน่านประชาอุทิศ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้ มีทักษะชีวิต สืบสานภูมิปัญญาไทย รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง


ปรัชญาโรงเรียน


"เป็นคนเก่ง เป็นคนดี มีพลานามัยสมบูรณ์ เกื้อกูลสิ่งแวดล้อม น้อมนำเอกลักษณ์ไทย"¸,☼°´'`°·.¸ ˜*• . •*˜ ¸.·°´'`°☼,¸۩ ¸,☼°´'`°·.¸ ˜*• . •*˜ ¸.·°´'`°☼,¸

0 Comment to "วิสัยทัศน์/ ปรัชญาโรงเรียน"

แสดงความคิดเห็น

ประชาสัมพันธ์/ข่าวสาร

Kroobannok Education News

บทความที่น่าสนใจ