วันอังคารที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นม.4 ปีการศึกษา 2564
ประกาศรับสมัครนักเรียน
เข้ารับการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนน่านประชาอุทิศ ในหลักสูตร
 1. วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
 2. ศิลป์ (เสริมอาชีพระยะสั้น)
 3. ทวิศึกษา (เปิด 3 สาขาวิชา)
 • ช่างยนต์
 • ช่างไฟฟ้ากำลัง
 • การบัญชี
โดยมีกำหนดการดังนี้

รับสมัครวันนี้ – 28 เม.ย. 2564
 • เวลา 08.30 น. ข 16.30 น.
  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
รายงานตัว / มอบตัว
 • วันที่ 6 พ.ค. 2564
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • จบการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 • มีสัญชาติไทย สถานภาพโสด ไม่จำกัดอายุ
 • มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
หลักฐานการสมัคร
 • รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 • สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร
 • สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน(ปพ.1) หรือใบรับรองผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ม.1 – ม.3
สวัสดิการที่นักเรียนจะได้รับ เมื่อมาเรียนที่โรงเรียนน่านประชาอุทิศ
 • อาหารฟรี สามมื้อ (เช้า กลางวัน เย็น)
 • คูปองอาหารสำหรับวันหยุด (ส.-อา. แะวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 • บริการหอพักนักเรียนชาย – หญิง แยกเป็นสัดส่วน ปลอดภัย พร้อมอุปกรณ์เครื่องนอน ฟรี
 • บริการอุปกรณ์การเรียน และหนังสือเรียน
 • ทุนการศึกษาแรกเข้า สำหรับ ม.4 1000 บาท/คน
 • ทุนการศึกษาทั้งต่อเนื่อง และให้เปล่า
 • มีครูดูแลอย่างใกล้ชิด
 • จบม.6 แล้ว มีที่เรียนต่อในระดับอุดมศึกษาแน่นอน
ช่องทางการสมัคร

ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานมาทางไปรษณีย์ โดยส่งมาที่
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ
323 หมู่ 9 ต.กองควาย
อ.เมืองน่าน
จ.น่าน 55000

ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมหลักฐาน ณ ห้องสำนักงานโรงเรียนน่านประชาอุทิศ ตามเวลาที่กำหนด

กรอกใบสมัครออนไลน์ <คลิกตรงนี้>
------------------------------------------------------------------------------------------
สามารถดาวน์โหลด ใบสมัครเรียน ได้จากลิงค์นี้
รายละเอียดการรับสมัคร <คลิกที่นี่>
------------------------------------------------------------------------------------------

วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ประกาศ การรับสมัครครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ (ประกาศใหม่)

 ประกาศโรงเรียนน่านประชาอุทิศ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง 

ทำหน้าที่ครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวิชาภาษาอังกฤษ

-----------------------------------------------------------

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ประกาศ การรับสมัครครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ

 ประกาศโรงเรียนน่านประชาอุทิศ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง 

ทำหน้าที่ครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวิชาภาษาอังกฤษ

รายละเอียดตามไฟล์แนบด้านล่างนี้


<< คลิก เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>


วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ประกาศ : การสรรหาอัตราจ้างปฏิบัติงาน ตำแหน่งพนักงานขับรถ

 ประกาศโรงเรียนน่านประชาอุทิศ

เรื่อง  การสรรหาอัตราจ้างปฏิบัติงาน ตำแหน่งพนักงานขับรถ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ดังรายละเอียด ด้านล่างนี้

<< คลิกที่ภาพ เพื่อขยาย >>


วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

กิจกรรมลอยกระทง

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 โรงเรียนน่านประชาอุทิศ ได้จัดกิจกรรมลอยกระทง : ลอยกระทง(ไม่) หลงผิด เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย ...ดังภาพกิจกรรม


ประชาสัมพันธ์/ข่าวสาร

Kroobannok Education News

บทความที่น่าสนใจ