วันอังคารที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561

การแข่งขันกีฬาชักกะเย่อ น่านเกมส์ 34

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ น่านเกมส์ ครั้งที่ 34 ซึ่งโรงเรียนน่านประชาอุุทิศ รับเป็นเจ้าภาพสถานที่จัดการแข่งขัน อนุกรรมการจัดการแข่งขัน และสถานที่พักนักกีฬา ในรายการแข่งขันกีฬา ชักกะเย่อ ( Tug Of War) ระหว่างวันที่ 23 – 27 มี.ค. 2561 ที่ผ่านมา
ชักกะเย่อ-1ชักกะเย่อ-2ชักกะเย่อ-3ชักกะเย่อ-4ชักกะเย่อ-5ชักกะเย่อ-6ชักกะเย่อ-7
ภาพบรรยากาศการจัดการแข่งขัน :

วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561

ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติ

วันที่ 2 มีนาคม 2561 โรงเรียนน่านประชาอุทิศได้ให้การต้อนรับคณะประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ที่ได้มาประเมินโรงเรียน

P1100809P1100813P1100816P1100820P1100832P1100835P1100838P1100841P1100842P1100846

วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ถอดบทเรียนห้องเรียนธรรมชาติ

23 ก.พ. 2561 โรงเรียนน่านประชาอุทิศ ได้จัดกิจกรรมถอดบทเรียนห้องเรียนธรรมชาติ ตามโครงการห้องเรียนธรรมชาติแหล่งเรียนรู้สู่วิถีวิชีตที่ยั่งยืน ซึ่งโรงเรียนดำเนินงานโครงการมาเกือบสิ้นสุดโครงการแล้ว โดยการจัดเวทีเสวนาระหว่างตัวแทนกลุ่มฐานการเรียนรู้ทั้ง 5 ฐาน และครูพิธีกรดำเนินรายการ โดยมีคณะครู นักเรียนเป็นผู้ร่วมรับฟัง และแสดงความคิดเห็น

…ดังภาพกิจกรรม
P1100703P1100704P1100705P1100707P1100710P1100715P1100716P1100717P1100721P1100729P1100730P1100732P1100743P1100757P1100783P1100785

วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

การติดตามโครงการห้องเรียนธรรมชาติ

20 ก.พ.2561 โรงเรียนน่านประชาอุทิศได้ให้การต้อนรับอาจารย์ชำนาญ ม่วงศรีศักดิ์ ผู้ติดตามผลการดำเนินงาน “โครงการห้องเรียนธรรมชาติแหล่งเรียนรู้ สู่วิถีชีวิตที่ยั่งยืน” (สสส.) ของโรงเรียนระยะที่ 2 รับการนิเทศติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ซึ่งประกอบด้วยฐานการเรียนรู้ 5 ฐาน คือ

  1. พืชสมุนไพรใกล้ตัว
  2. ปลูกป่าในใจคน และการขยายพันธุ์พืช
  3. ระบบนิเวศ
  4. ฝายแม้ว
  5. ปุ๋ยหมัก
ดังภาพกิจกรรม ....
P1100607 P1100611
P1100613 P1100618
P1100620 P1100633
P1100643 P1100646
P1100648 P1100656
P1100681 P1100689
P1100695 P1100699
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/pg/nanpracha/photos/?tab=album&album_id=882442911916380

วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ขยายผลห้องเรียนธรรมชาติฯ

วันที่ 9 ก.พ. 2561 โรงเรียนน่านประชาอุทิศได้จัดกิจกรรมขยายผล "โครงการห้องเรียนธรรมชาติแหล่งเรียนรู้สู่วิถีวิชิตที่ยั่งยืน" สู่ชุมชนและสถานศึกษาที่ใกล้เคียง ซึ่งโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมขยายผลในครั้งนี้ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่ โรงเรียนบ้านนาผา และโรงเรียนบ้านธงหลวง

 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

  

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/nanpracha/photos/?tab=album&album_id=875648589262479

ประชาสัมพันธ์/ข่าวสาร

Kroobannok Education News

บทความ/เนื้อหาน่าสนใจ