ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน

ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนน่านประชาอุทิศ

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1055250429
รหัส Smis 8 หลัก :
  55012004
รหัส Obec 6 หลัก :
  250429
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  น่านประชาอุทิศ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nanpracha U-tid School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านน้ำครกใหม่
ตำบล :
  กองควาย
อำเภอ :
  เมืองน่าน
จังหวัด :
  น่าน
รหัสไปรษณีย์ :
  55000
โทรศัพท์ :
  054741701
โทรสาร :
  054741675
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18 พฤษภาคม 2538
อีเมล์ :
  nanpracha@live.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตน่าน 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลกองควาย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  120 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

0 Comment to "ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน"

แสดงความคิดเห็น

ประชาสัมพันธ์/ข่าวสาร

Kroobannok Education News

บทความที่น่าสนใจ