ประวัติของโรงเรียน

โรงเรียนน่านประชาอุทิศ จัดตั้งขึ้นตามโครงการการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเน้นนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ต่อมาขาดการสานต่อนโยบายจากการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล โรงเรียนจึงเปิดทำการสอนเฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีนักเรียนทั้งประจำและไป – กลับ

เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2538 ในระยะแรกต้องนำนักเรียนไปอาศัยเรียนที่โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร และวิทยาลัยสารพัดช่างน่าน รับนักเรียนรุ่นแรกมีจำนวน 20 คน และเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2540 จึงเปิดเรียนที่โรงเรียนน่านประชาอุทิศปัจจุบัน
รูปอาคารเรียน

โรงเรียนน่านประชาอุทิศตั้งอยู่ เลขที่ 323 หมู่ 9 บ้านน้ำครกใหม่ ตำบลกองควาย อำเภอเมือง จังหวัดน่าน โดยใช้ที่ดินป่าสาธารณประโยชน์ และที่ดินของประชาชนในชุมชนบ้านน้ำครกใหม่บริจาค จำนวน 14 ราย รวมเป็นพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 67 ไร่ 2 งาน 43 ตารางวา

ในระยะเวลาที่เปิดทำการ มีผู้บริหารมาแล้ว จำนวน 7 ท่าน คือ

  1. นายเกียรติ จันทร์กำธร
  2. นายทวีศักดิ์ ชมภูมิ่ง
  3. นายสุรินทร์ อินทุสุต
  4. นายรังสรรค์ จันทร์เจนจบ
  5. นายสมบูรณ์ สุนทร
  6. นายพีระพล ทองแท้
  7. นายประศาสน์ จันทรบุปผา

และนางชุติมา  ก้อนสมบัติ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนน่านประชาอุทิศ คนปัจจุบัน

¸,☼°´'`°·.¸ ˜*• . •*˜ ¸.·°´'`°☼,¸ ¸,☼°´'`°·.¸ ˜*• . •*˜ ¸.·°´'`°☼,¸ ¸,☼°´'`°·.¸ ˜*• . •*˜ ¸.·°´'`°☼,¸

0 Comment to "ประวัติของโรงเรียน"

แสดงความคิดเห็น

ประชาสัมพันธ์/ข่าวสาร

Kroobannok Education News

บทความที่น่าสนใจ