คณะกรรมการสถานศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนน่านประชาอุทิศ ปีการศึกษา 2560

ที่
ชื่อ - สกุล
คุณลักษณะ
ตำแหน่ง
1
นายเล็ก  กุณาวงค์
ผู้แทนคุณวุฒิ
ประธานคณะกรรมการฯ
2
นางฉัตรฤดี  อุดคำเที่ยง
ผู้แทนครู
กรรมการ
3
นายวิชาญ  คำสองสี
ผู้แทนองค์กรชุมชน
กรรมการ
4
นายสำเริง  พงษ์ใหม่
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
5
นายทเวศร์  บุญตา
ผู้แทนผู้ปกครอง
กรรมการ
6
พระครูอาทรนันทวัฒน์
ผู้แทนองค์การศาสนา
กรรมการ
7
นายโยธิน  น้ำพี้
ผู้แทนศิษย์เก่า
กรรมการ
8
นายศรีวรรณ  กุลณาวงค์
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรรมการ
9
นางชุติมา  ก้อนสมบัติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนน่านประชาอุทิศ
กรรมการและเลขานุการ¸,☼°´'`°·.¸ ˜*• . •*˜ ¸.·°´'`°☼,¸ ¸,☼°´'`°·.¸ ˜*• . •*˜ ¸.·°´'`°☼,¸ ¸,☼°´'`°·.¸ ˜*• . •*˜ ¸.·°´'`°☼,¸

0 Comment to "คณะกรรมการสถานศึกษา"

แสดงความคิดเห็น

ประชาสัมพันธ์/ข่าวสาร

Kroobannok Education News

บทความที่น่าสนใจ