เอกลักษณ์/ อัตลักษณ์


"เรือพายในกระแสน้ำ อยู่เหนือช่อชัยพฤกษ์ ภายใต้อักษรย่อ น.อ. ที่เปล่งรัศมี"

อธิบายความหมายได้ดังนี้

  • เรือ” เป็นสัญลักษณ์ของประเพณีแข่งเรือของจังหวัดน่าน และหมายถึง ครู ผู้อบรมสั่งสอน คอยชี้แนะ และนำศิษย์ไปสู่ความสำเร็จในชีวิต
  • “ช่อชัยพฤกษ์” หมายถึง ความมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี ความสำเร็จ ความสามัคคี
  • “รัศมี” เปรียบเสมือนแสงสว่างแห่งปัญญา อันเกิดจากการศึกษา และหมายถึง ความเจริญก้าวหน้า ความรุ่งเรือง


 ¸,☼°´'`°·.¸ ˜*• . •*˜ ¸.·°´'`°☼,¸
 คำขวัญของโรงเรียน

“เป็นคนเก่ง เป็นคนดี มีพลานามัยสมบูรณ์ เกื้อกูลสิ่งแวดล้อม น้อมนำเอกลักษณ์ไทย”¸,☼°´'`°·.¸ ˜*• . •*˜ ¸.·°´'`°☼,¸
คติพจน์ประจำโรงเรียน


“โยคา เว ชายตี ภูริ” ปัญญาเกิดขึ้นได้ด้วยการศึกษา"¸,☼°´'`°·.¸ ˜*• . •*˜ ¸.·°´'`°☼,¸
เอกลักษณ์ของโรงเรียน

“บรรยากาศดี ภูมิทัศน์สวยงาม”
 ¸,☼°´'`°·.¸ ˜*• . •*˜ ¸.·°´'`°☼,¸

อัตลักษณ์ของโรงเรียน 


"มารยาทดี มีวินัย"¸,☼°´'`°·.¸ ˜*• . •*˜ ¸.·°´'`°☼,¸

สีประจำโรงเรียน คือ


บานเย็น - ขาว

สีบานเย็น เป็นสีประจำของมณฑลพายัพ หมายถึง ความร่มเย็น ความรัก และความสามัคคี

สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ ความสงบ และความมีคุณธรรม

*´'`°¸¸.·'´۝`'·.¸¸°´'`*
(_¸.·*´'`°¤¸§¸¤°´'`*·.¸_)
.•*˜ .•* ˜ *•. ˜*•.

0 Comment to "เอกลักษณ์/ อัตลักษณ์"

แสดงความคิดเห็น

ประชาสัมพันธ์/ข่าวสาร

Kroobannok Education News

บทความที่น่าสนใจ